JavaScript
*$225
*$225
Рівень: Базовий
Дата старту: 04.05.2017
30 годин / 1.5 місяці

* Оплата здійснюється в національній валюті за курсом НБУ на день підписання договору.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ КАНДИДАТУ?

Курс не вимагає від слухачів попередніх знань мови програмування JavaScript. У той же час кандидат має володіти базовими знаннями з процедурного та об’єктно-орієнтованого програмування (поняття змінна/константа, оператори/операції, масив тощо), основ алгоритмізації, а також базово HTML та CSS.

Наявність сертифікату про завершення будь-якої з програм BIONIC School та BIONIC University гарантує 10% знижки на навчання.

ЩО БУДЕ ЗНАТИ І ВМІТИ ВИПУСКНИК?

Закінчивши курс, слухачі отримають знання мови програмування JavaScript (ECMAScript, DOM, BOM), а також навички програмування та розробки програм з використанням вказаних засобів. Це дасть можливість випускникам розпочати застосування JS на робочих та пет-проектах, а також підготує їх до вивчення курсів, для яких знання нативного JavaScript є вимогою (наприклад NodeJS, AngularJS тощо).

ОСНОВНІ ТЕМИ ПРОГРАМИ

Вступ
Огляд JavaScript. Що таке JavaScript, як це працює? Різниця з Java. ECMAScript і його доповнення. Об'єктна модель документа (DOM). Об'єктна модель браузера (BOM)
Середовище розробки. Середовище розробки на JavaScript. Інтегроване середовище розробки. IDE WebStorm. Внутрішній сценарій, функція alert. Можливості дисплея на JavaScript: document.write, innerHTML, console.log. Prompt function
Основи JavaScript
Рядки. Рядкові літерали. Довжина рядка. Конкатенація. Підрядки. Оператор if. Пошук подстрок
Числа. Числові літерали. Арифметика. Цикл з параметром. Як знайти суму чисел. Reminders. Перетворення. Оператори порівняння. Округлення. математичний об'єкт
Умовна конструкція. Оператор if, кілька умов. Булева логічна операція. Else and else if clauses.
Оператор циклу. Оператори циклу while, do ... while. Розрив замкнутого кола і оператор продовження.
Структури даних
Масиви. Що таке масив? Створення масиву. Елементи масиву. Доступ до елементів. Довжина доступу. Додаткові елементи масиву. Циклічність елементів масиву
Об'єкти. Створення об'єкта. Властивості об'єкта: declaration and acces. Властивість існування. Властивості циклічних виконань. Методи об'єктів. Keyword this. масиви об'єктів
Робота з формами
Огляд HTML форм. Валідація форм. Підпорядкування форм. Огляд HTML події. Отримання елементів форми. Форми як інтерфейс програм на JavaScript
Фінальне тестування

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ

В процесі навчання на програмі, відбувається апробація засвоєних знань та умінь, під час якої слухачі виконують практичні завдання. Успішне завершення програми передбачає написання та захист індивідуального проекту, який би демонстрував рівень засвоєння знань випускником, а також уміння їх застосовувати на проектах. На захист запрошуються технічні та HR спеціалісти з провідних компаній ІТ індустрії, що дає можливість отримати відгук про захист від експертів та розширити коло професійних контактів.

ІНТЕРНАТУРА BU DEV STUDIO

Програма JavaScript є першою сходинкою у вивченні технології JS. Ти можеш розпочати своє навчання з будь-якої програми, що відповідає твоєму рівню знань. Усі випускники програм JS Pre-Production або AngularJS, отримують запрошення на участь у інтернатурі.

Інтернатура BU DevStudio – це досвід командної роботи над реальним бізнес-проектом для випусників BIONIC School. 5 місяців інтерни розробляють програмні рішення для замовника та презентують готовий продукт (MVP) у кінці. Таким чином інтерни не тільки поглиблюють знання технологій, а й отримують перший проект у портфоліо, що вигідно вирізняє їх на ринку праці. Близько половини учасників інтернатури знаходять роботу ще до її завершення.

Тренери
Віктор Можарський
Senior Java developer, архітектор
Віктор Можарський
Senior Java developer, архітектор
Кандидат фізико-математичних наук. Більше 40 років досвіду в IT-індустрії. Розробка програмних продуктів для бізнесу різних країн світу, а також органів державного управління. Проведення наукових досліджень, участь у розробці систем комп'ютерного зору. Багаторічний досвід розробки дозволив створити і відпрацювати власний унікальний підхід до викладання програмування на Java.
Кількість місць
15
Занять на тиждень
2
Задоволені навчанням, %
79

Так, Bionic однозначно допоміг досгти того, чого я так хотіла, а саме стати програмістом. Самостйіно досить складно досягти рівня, який відповідає сучасним вимогам роботодавців, BIONIC ж допоміг освоїти мову програмування, технології і головне спробувати все на практичних проектах. Ваш університет вплинув на моє життя більше ніж 5 років у хорошому українському ВНЗ. Дякую!

Маргарита Козуб
Закінчила 3 програми Tech+Soft

Навчання в Bionic було для мене дуже корисним, цікавим. Отримані знання допомогли швидко освоїти нові технології розробки. Дякую за надану мені можливість взяти участь у Ваших програмах.

Василь Скляров
Закінчив 7 програм Tech+Soft

Я вважаю Bionic найсильнішим навчальним IT центром зараз, дуже багато актуальних тем, викладачі всі практикуючі хлопці, достатньо практики, купа однодумців і цікавих людей. дуже рекомендував би всім студентам старших курсів і джунам/міідлам, ну або хлопцям які хочуть розширити свої знання

Денис Баластрик
Закінчив 3 Tech програми